Süt Sağım Sistemleri – Sağım Ünitesi

Ülkemizde süt inekçiliği arttıkça, süt sağım sistemleri imalatı yerli ve yabancı olarak artış göstermiştir. İnek sayısına göre değişiklik gösteren süt sağım sistemleri kurulumu, kullanım özelliği bakımından isimlendirilmektedir.

Süt Sağım Sistemleri:

1-    Portatif süt sağım makinası

2-    Sabit süt sağım sistemi

Olarak iki ana bölümde incelenebilir.

1-    Portatif süt sağım makinası: Mobil süt sağım makinaları olarakta isimlendirilen bu tip makinalar, süt hayvancılığı olarak daha ziyade aile hayvancılığı şeklinde yapılan işletmelerde kullanılmaktadır. Tek inek için tasarlanmış tipleri olduğu gibi, iki ineği birlikte sağabilen tipleri de mevcuttur. Daha ziyade 1 ila 10 süt ineği olan işletmeler için uygun olabilir.

2-    Sabit süt sağım sistemi: Sabit süt sağım sistemini ikiye ayırmakta yarar vardır.

a-     Kovalı sabit süt sağım sitemi: süt sağım işlemi bir kişi tarafından yapılabilen bir sağım sistemidir. 10 ila 30 adet kapasiteli süt inekçiliği yapan işletmelerde kullanılabilmektedir. Bu kapasitede bir işletmede sağım işlemi bir saat içerisinde tamamlanabilir.

b-    Boru hatlı süt sağım sistemleri: Boru hatlı sağım sistemleri değişik kurulumları ile isimlendirilmektedirler. Daha önceleri kurulmuş olan ülkemizde azda olsa kullanılan; kilit arkası süt sağım sistemi bulunmaktadır. Ancak son zamanlarda ülkemizde bütün yerli yabancı süt sağım ünitesi imalatçıların kullandığı sistem balık kılçığı süt sağım sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca dünyada ve ülkemizde azda olsa rotary sağım sistemide uygulanmaktadır. Kısaca bu sistemleri inceleyelim.

Kilit Arkası Süt Sağım Sistemi: Eskilerden beri kullanılan bir sistemdir. 30 ila 40 inek bir saat içerisinde bir kişi tarafından, sağımı gerçekleştirilebilecek bir sağım sistemidir. 60 adet kapasiteli süt inekçiliği yapılan işletmelerde kullanılabilir durumdadır.

Balık Kılçığı Süt Sağım Sistemi: Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde en çok tercih edilen sistemdir. Bir anda kurulum şekline göre çok inek sağım yapılabilecek bir sistemdir. 5×5, 12×12, 25×25 kurulum şekli ile inek sağımı için sayılar daha arttırılarak kurulabilir.

Balık kılçığı süt sağım sistemi avantajları nelerdir?

  • Çok kısa zamanda süt sağımı tamamlanabilir bir sistemdir.
  • Sakin ve stressiz bir sağım yapma imkanı sağlar.
  • Yüksek süt verimi alınmasına yardımcı olur.
  • İşçilik ve zaman açısından avantaj sağlar.
  • Süt inekleri için yemleme ve dinlenmeye daha fazla zaman ayırmalarına yardımcı olur.
  • Sağım kontrolü için önemlidir.
  • Her türlü otomasyona uygun bir sistemdir.
  • Balık kılçığı süt sağım sistemi yerinize ve yapacağınız değişikliklere ayarlanabilir olması nedeni ile avantajlıdır.
  • Sürü yönetimi açısından önemli avantajları mevcuttur.

Rotary Süt Sağım Sistemi: (Dönerli süt sağım sistemi) Bu sistemde büyük işletmelerde kullanılmaktadır. Ülkemizde azda olsa kullanan işletmeler mevcuttur. Bu sistemde kullanılabilir modern sistemlerdendir. Otomasyona uygundur.

Süt sağım ünitesi kurumu düşünen işletme sahipleri işletmesinin ileriye dönük büyütülmesi düşüncesi ile balık kılçığı süt sağım sistemi yaptırması uygun olacaktır.

İnek sağım makinası fiyatları ve süt sağım ünitesi fiyatları, firmalara göre değişiklik göstermektedir. Yerli üretim yapan firmalarla, yabancı firma fiyatları arasında da fiyat farlılıkları olmaktadır.

Süt sağım sistemleri kurulumu için iyi araştırılması, işletmenin kapasitesine göre süt sağım sistemi seçilmesi gerekir. Aksi halde yapboz olması işletme için zarar teşkil edecektir. Süt sağım sistemleri kurulumu için bu işleri iyi bilen uzmanlardan yardım almak işletmenin menfaatine olacaktır.


Paylaş

*