Kınalı Keklik – Anadolu’da Yaşayan Keklikler

Kınalı keklik bir çok türküye, hikayeye ilham kaynağı olmuş bir kuştur. Kınalı keklik sesi, kınalı keklik ötüşü insanlar tarafından can kulağı ile dinlenir. Hem evcil ve hemde yaban olarak yaşamaktadır. Kınalı kekliğin evcilleştirilmesi esasında yok gibidir keklik kafesinde kapalı ortamda yaşar.

İnsanlar, kınalı keklik kafesinde yaşayan kınalı keklik sesleri ile yabandaki keklikleri altatarak avlarlar. Ancak bu keklik kafesi ile av sistemi günümüzde kanunen yasaktır. Kınalı keklik avı üreme ve palaz döneminde yasaklanmıştırtır.

Kınalı keklik sesi kınalı keklik ötüşü Anadolu’ da türkülere name olmuştur. Anadolu’da yaşayan iki keklik türü bulunduğu bilinmektedir. Kınalı keklik ve çil keklik Anadolu’da yaşamaktadır. Bu keklik türlerini sırasıyla inceleyelim.

1- Kınalı Keklik:

Kınalı keklik Balkanlar’da,Yakın Doğu’ da, Moğolistan, Türkmenistan ve Anadolu’ nun hemen hemen her tarafında yaşamaktadır. Dünyanın bu bölgelerinde kınalı keklik avı meşhurdur. Avcılar topluca kınalı keklik avına çıkarlar.

Kınalı Kekliğin Özellikleri:

Kınalı kekliğin en önemli özelliği kınalı keklik sesi ve kınalı keklik ötüşüdür. Doğadaki kınalı keklik sesleri duyanları mest eder. 

Kınalı kekliğin erginlerinin vücut uzunluğu 30 – 33 cm dir. Canlı ağırlık dişilerde 500 – 550 gr. Erkeklerde 550 – 600 gr. Ortalamasındadır.

Yanları ve gerdan kısmı beyaz renkli üzerleri siyah bantlıdır. Vücudunun diğer kısımları gri ve kahverengidir. Doğal yaşamdaki yerleri dağlık ve kayalık bölgelerdir.

Kınalı keklikler doğada tek eşli olarak yaşarlar. Ortalama 15 civarında yumurta yaparlar. Kuluçka müddetleri 24 gündür. Yumurtadan çıkan yavru 10 gün içerisinde uçmaya başlar. Anadoluda bu yumurtadan ve yeni uçmaya başlayan yavru kekliklere palaz denir. Palazlanan yavrular ana ve babaları ile birlikte yuvayı terk ederler. Birkaç gün içerisinde başka keklik bireyleriyle 50 – 60 – 100 sürü şekline dönüşebilirler. Bu sürüye 8 ila 10 kadar anaç keklik liderlik yapar.

Kınalı keklikler ekseriyetle Ağustos aylarından sonra yumurtadan çıkarlar.

2- Çil Keklik:

Avrupa’da, Balkanlardan İran’a kadar uzanan coğrafyada yaşarlar. Anadolunun bütün kesimlerinde yaşamlarını devam ettirmektedirler.

Çil kekliğin 7 adet ırkı mevcuttur. Evcil olarak yaşamaz tamamen doğada yaşayan bir keklik türüdür. Anadolu’ da çil keklik avı meşhurdur. Çil keklik avı üreme ve palaz döneminde yasaklanır.

Çil Kekliğin Özellikleri:

Çil keklik kınalı keklikten küçüktür. Vücut uzunluğu 30 cm. erkekleri 450 – 500 gr. Dişi çil keklikler 400 – 450 gr. Canlı ağırlığındadır.

Kanatları ve sırtı kahverengi diğer kısımları boz renklidir. Doğal yaşama alanı otluk yerler ve bozkır ortamıdır. İlkbaharda ortalama 15 civarında değişik renklerde yumurta yumurtlayan dişiler 24 gün civarında kuluçkaya yatarlar. Kuluçkadan doğal ortamda çıkan palazlar, 5 hafta sonra uçmaya başlar. Uçmaya başlayan çil keklik palazları gelecek ilkbahara kadar ana ve babaları ile birlikte koloni halide beraber yaşarlar.

Anadoluda yaşayan keklikler, kınalı keklik ve çil keklik hakkında Anadolu’ da değişik hikayeler, türküler ve deyimler mevcuttur. Bir vesile ile bu tür deyişleri aşağı yukarı hergün dinleyebiliriz veya duyabiliriz.


Paylaş

*