Mastit – İneklerde Mastit

Mastit, süt inekçiliği yapanlar için ineklerde ekonomik kayba sebep olan önemli bir hastalıktır. Süt inekçiliğinde diğer hastalıklarda olduğu gibi mastit hastalığı içinde koruyucu önlem şarttır.

Mastit Nedir:

Kısaca meme yangısına mastitis denir. Sütü için beslediğimiz ineklerdeki en büyük problem mastit hastalığıdır. Bizler ineklerimizi sütü için besleriz. Sütü olmayan ineği beslememizin bir anlamı yoktur, bu yüzden ineklerde mastit çok önemlidir.

Memede mastitin çeşitli tipleri vardır. Granülomatöz mastit, akut ve kronik mastit gibi. Bu tiplerin ortak özelliği meme dokusunun bozulmasıdır, yani memede mastit geri dönüşümsüz hasarlara yol açar ve süt verimi geri dönüşümsüz azalır.

İneklerde mastit tedavi edilmezse hayvanın memeleri körelir hatta hayvanı ölüme bile götürebilir. İneklerde mastit tedavisi zordur ve masraflıdır. Sağlıklı yetiştiricilikte önemli olan mastitin tedavisinden ziyade oluşmasını engellemektir. Bu yüzden koruma tedbirleri oldukça önemlidir.

Mastit Hastalığından Korunma:

Ekonomik değere sahip hayvanlar mutlaka mastitten korunmalıdır. Koruma deyince aklımıza hemen koruyucu aşılama gelir. Koruyucu aşılar gebeliğin 7. ayında hayvanlara yapılır ve hayvanlarımızı mastitten korur. Sadece aşılıma yetmez, bunun yanında hayvanlarımızı sağarken sağım kurallarına uymalı temiz ve hijyenik sağım yapmalıyız. Sağımdan önce ve sonra memeyi temiz su ile yıkayıp kurutmalıyız. Bu amaçla çeşitli kimyasallarda kullanabiliriz.

Sütümüzü sağarken her zaman gözlem yapmalı hayvanın hareket, davranış ve durumuna bakmalıyız. Ön sağımda sütü muayene ederek gerekli önlemleri zamanında almalıyız. Böylece hem hayvanımız hem de sütümüz sağlıklı olur ve ekonomik olarak ta istediğimizi almış oluruz.

Eğer inek çiftliğiniz büyük ve inek sayınız fazla ise her zaman işinize yarayacak mastit başlamadan tesbit edebilecek, mastit dedektörü almanızda fayda vardır. Mastit dedektörü ile mastit başlamadan test edip mastitin önlemini alabilirsiniz.

İneklerde Mastit Tedavisi:

İneklerde mastit tedavisi zor ve zahmetlidir. Hem bizi hem hayvanlarımızı yorar. Tedavide en önemli etken erken müdahaledir. Tedaviye başlamadan önce mastitin tipini belirlemek tedavi şansını arttırır. Çünkü mastitin tipine göre ve mikroorganizmanın cinsine göre tedavi belirlenir. İneklerde mastit, antibiyotik kullanarak ve hayvanın direncini arttırarak yapılır.

Basit olgularda sık sağımın yaptırmamın faydasını görürsünüz. Tedavi hayvana tam yapılmalı, eksik bırakılmamalıdır. Nüks olaylarının yaşanmaması için oldukça önemlidir.

Mastit oluşundan şüpelendiğiniz hayvan için hemen Veteriner Hekim’inize haber vererek tedavisini yaptırmanız gerekmektedir. Aksi takdirde memeyi hatta ineğinizi kaybedebilirsiniz.