Büyükbaş Hayvancılık

Ülkemizde büyükbaş hayvancılık her geçen yıl sayısal bakımdan artış göstermektedir. Türkiye’de büyükbaş hayvancılık kültür ırkı sığır sayısı bakımındanda artış göstermektedir.

Geçen yıllarda manda yetiştiriciliği azalmaya başlamış olmasına rağmen son yıllarda manda yetiştiriciliğne yapılan teşvik ve destekler sayesinde az da olsa manda sayısında artış görülmeye başlanmıştır.

Damızlık sığır yetiştiriciliği ve manda yetiştiriciliği, devlet destekli kredi ve teşviklerle artmış dolayısıyla sığır eti ve inek sütü üretiminde de artışlar gözlenmektedir.

Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi 2010 yılı büyükbaş hayvan sayılarına göre 2011 büyükbaş hayvan sayıları artış gösterdiği gözlenmektedir. Bu rakkamlar TUİK verilerinden alınmıştır.

TÜRKİYE’DE 2010 ve 2011 YILI BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI

Yıllar   2 010   2 011
  Sığır  11.369.800  12.386.337
    Kültür   4.197.890  4.836.547
    Kültür melezi  4.707.188  5.120.621
    Yerli  2.464.722  2.429.169
  Manda   84.726    97.632
T O P L A M 11.454.526 12.483.969

Büyükbaş hayvancılık devamlı olarak takip edilerek islah edilmesi gerekmektedir. Kültür ırkı sığır sayısı arttıkça sığır eti ve inek sütü artışıda sağlanacaktır. Manda yetiştiriciliği teşvik edilerek daha fazla sayılara ulaşılması sağlanmalıdır. Üllkemiz et ve süt ihtiyacının dışa bağımlılıktan kurtulmasının tek çaresi büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin artması ile mümkündür.


Paylaş

*