Malya Koyunu – Damızlık Koyun Satışı

Malya koyunu, Alman et merinos koyunu ile akkaraman koyunu melezlemesinden oluşturulmuştur. Bu melezleme ile etçi koyun yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Malya koyunu, Kırşehir İli Boztepe ilçesi Malya Tarım İşletmesi çalışmaları ile elde edilmiş olup, bu işletmenin adı ile anılmaktadır.

Malya Koyunu Özellikleri:

Malya koyununun vücudu beyazdır. Baş ve bacaklarda siyah lekeler bulunabilir. Kuyrukları yarım yağlı koyunlardandır.

Ergin dişi koyunlarda canlı ağırlık 45-50 kg. koçlarda 70-90 kg. ortalamasındadır. Koyunlarda laktasyon süresi 120 civarında olup, bir laktasyon döneminde 30-35 litre süt verimi vardır. Döl verimi % 110 civarında olup, etteki randımanı % 48 ortalamasında bulunmaktadır.

Koyun başına yıllık yapağı verimi ortalama olarak 2,5 kg. civarında olmaktadır.

Malya koyunu verim özelliğinden anlaşılacağı gibi koyun besiciliği yapmaya uygun bir melezleme olduğu düşünülebilir. Merinos ile akkaraman koyunu melezlemesinden oluşturulan malya koyunu, akkaraman koyunundan hem et yönünden hem de yapağı yönünden daha verimli olduğu gözlenmektedir.

Koyun besiciliği yapan yetiştiriciler İç Anadolu bölgesinde malya koyununu tercih edebilirler. Tamamen İç Anadolu bölgesine adepte olarak yetiştirilen malya koyunundan bu bölgede iyi verim alındığı bilinmektedir.
Malya Tarım İşletmesi malya damızlık koyun satışı yapmaktadır. Damızlık koyun satışı için bu işletmeye müracaat ederseniz bilgi sahibi olabilirsiniz.

Malya koyunu ülkemizde Malya Tarım İşletmesinde melezleme çalışması yapılmış, İç Anadolu bölgesine adaptasyonu sağlanmış, melez bir koyundur. Daha ziyade eti için koyun besiciliği ve yapağı verimi için yetiştirilmektedir.


Paylaş

*