Hayvancılığı Destekleme – Doğu Anadolu Bölgesinde hibe desteği

Doğu Anadolu İllerinde hayvancılığı desteklemek amacı ile çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıdır. Bu karar doğrultusunda bahsi geçen illerde etçi ve kombine sığır ırklarına, kurulacak damızlık sığır işletmelerine desteklemek amacı ile hayvanlara hibe desteği hibe desteği verilecektir. Hayvanlara hibe desteği oranları verilecek miktar ve süresi aşağıda Bakanlar Kurulu kararında görülmektedir.

Karar Sayısı : 2010/34

Ekli “Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması;

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 12/1/2010 tarihli ve 19 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 21/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Doğu Anadolu İllerinde hayvancılığı desdeklemek amacı ile çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıdır. Bu karar doğrultusunda bahsi geçen illerde etçi ve kombine sığırırklarına, kurulacak damızlık sığır işletmelerine desteklemek amacı ile hibe desteği verilecektir.

Hibe desteği oranları verilecek miktar ve süresi aşağıda Bakanlar Kurulu kararında görülmektedir.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Kararın amacı; Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinde, büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmayı sağlamaya yönelik olarak üreticilerin, etçi ve kombine ırklarla kuracakları damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarını desteklemektir.

(2) Bu Karar üreticilerin, Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki illerde kuracakları, bireysel veya bir arada yapacakları özsermayeye dayalı, en az 50 baş ve üzeri kapasiteye sahip projeli etçi ve kombine ırklarla kurulacak damızlık sığır işletme yatırımlarına, 2010-2012 yılları arasında hibe desteği uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yatırım konuları ve hibe oranları

MADDE 2 –

(1) Bu Karar kapsamında 2010-2012 yılları arasında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

UYGULANACAK

HİBE ORANI

YATIRIM KONULARI (%)

İNŞAAT

Yeni yatırım      30

HAYVAN ALIMI

Damızlık gebe düve alımı    40

MAKİNE ALIMI

Sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı    40

(2) Bu Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır ve yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı her yıl uygulama esasları tebliğinde belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırı aşan kısmı ise, aynî katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.

(3) Bu Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri yetkili olup, verilen ek süre asıl sürenin % 50’sinden fazla olamaz.

(4) Bu Karar kapsamında, desteklemeden yararlanacak projelerde inşaat yapımı, hayvan alımı ve makine alımı olarak belirlenen üç yatırım da yer almalıdır. Ancak işletmesinde, tebliğde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, bir veya iki yatırımı bulunduran yatırımcı, eksik kalan bir veya iki yatırımı ihtiva eden proje ile başvurarak, gerçekleştirdiği yatırımın desteğinden yararlanabilir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3 –

(1) Bu Karar uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak; 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 23 üncü maddesi uyarınca, bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımların finansmanı için ayrılan kaynaktan Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.

(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak
T.C.Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4 –

(1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 5 –

(1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilere 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6 –

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca bu Kararın yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7 –

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 –

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


Yorumlar

 1. yusuf uçar dedi ki:

  Hibe destegiyle damızlık sıgır işletmesi kurmak istiyorum.

 2. vedat yılmaz dedi ki:

  İyi günler ben şuanda kendi köyümde şanlıurfada ahırı yapmış bulunmaktayım hibe kredisi sadece hayvan almak istiyorum ne yapmam gerekiyor Şanlıurfa’da başvurabilirmiyim yetkili merciler kimler, bilgi alırsam sevinirim.

 3. admin dedi ki:

  Yukarıda konu edilmiş yönetmeliktede belirtildiği gibi İllerde Tarım İl Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürlüklerinden veya Tarım İlçe Müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz.

 4. sefer ay dedi ki:

  arkadaşlar bende 450 binliravar yapma diyorlar krdedi hepsi hikaye

 5. hayri gul dedi ki:

  slm ben yort disindayim turkiyeye dunup hayvancilikla ograsmak istiyorm benim elazig aricak gurundu koyunde tarlalarim var hayvanciliha elverisli 500 yada 1000 boyok bas 5000 c’var’ndada koyon keci c’fl’g’ kormak niyetim bu konuda nasil destek alabilirim yardimci oalbilirmisiniz bilgi almak istiyorum bu konuda saygilar hayri gul

 6. mestan güneş dedi ki:

  Bursa Karacabey’de küçük ve büyükbaş hayvancılık için çok uygun yerler, çok uygun fiyatlar…Çiftlik arazileri, verimli tarlalar, manzaralı arsalar, yatırımlık gayrimenkuller, yatırım projeleri ile ilgili tiyolar…Zeytinlikler, Meyve Bahçeleri ve daha bir çok şey…Biz Karacabey’de her yerdeyiz siz isteyin biz bulalım. 0532.171 17 44

Paylaş

*