Tarımsal Üretim Kredisi Kullanma Tebliği

Tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanılmasına ilişkin uygulama esasları tebliği aşağıdadır. 2013/4271 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre tarımsal üretim kredileri uygulama esasları belirlenmiştir.

Bizi ilgilendiren yani hayvancılık kredisi ile ilgili bölümü sizlerle paylaşmak istedik.

“Gıda, Tarım


Damızlık Sığır İşletme Destekleri Tebliği

Gap ve Dap ile Bayburt ve Gümüşhane illerinde 2013 – 2015 yılları arasında uygulanacak Hayvancılık hibe destekleri belirlendi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Resmi Gazetede yayınlanmış olan tebliği aynen aşağıya çıkartılmıtır.

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

GÜNEYDOĞU VE DOĞU


Hayvan Hastalıkları Tazminat Yönetmeliği

Hayvan hastalıkları tazminat yönetmeliği 06/03/2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında tazminat ödenecek hayvan hastalıkları ve bu hastalıktan itlaf edilme şartları ile ödenecek tazminat tutarları şartları aşağıdaki yönetmelikle belirlenmiştir.

Tazminatlı hayvan hastalıkları belirtilen yönetmelikte hangi şartlarda tazminat ödeneceği de belirtilmiştir.

 


Organik Tarım Yönetmeliği

Organik Tarım Yönetmeliği, organik tarım uygulaması yapacakların uyması gereken koşullar belirtilmektedir.


Organik Tarım Kanunu

Organik tarım kanunu ile ülkemizde yapılacak organik tarımın nasıl yapılması ve
nelere uyulması ile ilgili kanundur.


Hayvan Sağlığı Kabini – Yönetmelik

Hayvan Sağlığı Kabini, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Veteriner Sağlık Teknikerlerinin açabilecekleri sağlık kabinleridir.


Hayvancılığı Destekleme – Doğu Anadolu Bölgesinde hibe desteği

Hayvancılığı Desteklemek için Bakanlar Kurulu, Doğu Anadolu Bölgesinde hibe desteği yapma kararı almıştır.


Ev ve Süs Hayvanları Satışı – Barınma ve Eğitim Yerleri

Ev ve Süs hayvanlarının satış yeri, barınma ve eğitim yerlerinin kurulması ile ilgili ruhsat, çalışma ve denetlenmeleri ile ilgili yönetmeliktir. Ev ve süs hayvanları nasıl satılmalı, ev hayvanını barındırma yeri açmak ve eğitim yerlerinin nasıl olmasını düzenleyen Tarım ve Köyişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu yönetmelik şöyledir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2000

Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24033

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve… Ev ve Süs Hayvanları Satışı – Barınma ve Eğitim Yerleri


Hayvanlarda Soykütüğü Yönetmeliği

Hayvanlarda Soykütüğü yönetmeliği, 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu na yönelik düzenleme için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılmıştır.


Hayvan Islah Kanunu

Hayvan Islah Kanunu, Ülkede bulunan hayvanların ıslahı ve Kayıt altına alınması için TBMM tarafından çıkarılmıştır.