Süt Üretimi – Süt Ürünleri Üretimi

Süt üretimi, peynir üretimi, yoğurt üretimi ve ayran üretimi Ocak 2011 TUİK istatistikleri ile belli olmuştur. TUİK istatistik çalışmasına göre 2011 Ocak ayında süt üretimi, peynir üretimi ve yoğurt üretimi artmasına karşın ayran üretimi azalmıştır.

Süt ve süt ürünleri üretimi ile ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumunun 2011 Ocak ayı verileri ile bir önceki ay ve geçen Ocak ayı karşılaştırmaları aşağıda çıkarılmıştır.

Süt ve süt ürünleri  üretimi 2011 Ocak ayı TUİK istatistik bilgisi aynen şöyledir.

“İstatistik Kurumu tarafından 2010 yılına kadar yayımlanan toplam süt üretimi, yıllık bazda, sağılan hayvan sayıları ile 2001 Türkiye TarımSayımından elde edilen süt verimlerinin değerlendirilmesiyle elde edilmekte idi. Karşılaştırılabilir istatistikleri daha kısa periyotlarla üretmek amacıyla,  2010 yılı Ocak ayından itibaren çiğ sütü girdi olarak kullanan sanayinin Nace Rev.2’ye göre 10.51 başlığı altında faaliyet gösteren entegre süt işletmelerinden, toplanan süt ve satışa sunulan süt ürünleri miktarını tespit etmek üzere, veri derleme çalışmaları başlatılmıştır.

 Toplanan inek sütü miktarı 561 766 ton

 2011 yılının Ocak ayında, toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre 3,3 arttı.

 İçme sütü üretimi 106 396 ton

 2011 yılının Ocak ayında gerçekleşen toplam içme sütü üretimi bir önceki aya göre % 8,4 arttı.

 Peynir üretimi 38 641 ton

 2011 yılının Ocak ayında gerçekleşen toplam peynir üretimi bir önceki aya göre %1,8 arttı.

 Yoğurt üretimi 76 862 ton

 2011 yılının Ocak ayında gerçekleşen toplam yoğurt üretimi bir önceki aya göre % 1,9 arttı.

 Ayran üretimi 32 931 ton

 2011 yılının Ocak ayında gerçekleşen toplam ayran üretimi bir önceki aya göre % 0,2 azaldı. “

 Not: Bu veriler TUİK ten alınmıştır.

Türkiye’de süt üretimi, peynir üretimi, yoğurt üretimi, ayran üretimi artarak devam edecektir. Geçen yıllara göre süt hayvancılığı artış göstermiştir.

Peynir üretimi içerisinde beyaz peynir üretimi, kaşar peynir üretimi ile diğer peynir çeşitleri üretimi de dahildir.

Süt üretimi, geçen yıllara göre daha artacağını yazdık, bunun sebebi devletin süt hayvancılığına desteğinden kaynaklanmaktadır. Devlet süt hayvancılığını sıfır faizli kredi ve hibe destekleri ile teşvik etmektedir.


Paylaş

*