Hayvansal Gıdalar

Hayvanlardan elde edilip, tüketilebilen ürünlerin tamamına hayvansal gıdalar denmektedir. Et, süt, yumurta ve bal ana hayvansal gıdalar olarak bilinmektedir.

Hayvansal ürünler günümüz gıda teknolojileri ile diğer yan ürünler üretilerek tüketime sunulmaktadır. Bütün canlılar gibi insanlarında; vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve metabolizmanın çalışması için gerekli besin ögelerinin alınmasına ihtiyaçları vardır.

İnsanlar gerekli besin ögelerinin iki ana kaynağı vardır. Bunlar hayvansal gıdalar ve bitkisel gıdalardır. Hayvansal gıdalar bitkisel gıdalara göre daha zengin besin değerlerine sahiptir. Gelişmiş ülkelerde hayvansal gıda tüketimi az gelişmiş ülkeler göre daha yüksek ve düzenlidir. Kısaca şöylede izah edebiliriz; Gelişmiş ülkelerde insanlar gerekli olan “günlük besin ögelerini” çoğunlukla hayvansal gıdalardan temin ederken, az gelişmiş ülkelerde bu durum tamamen tersi bitkisel gıdalardan olmaktadır.

Hayvansal gıdalar; bitkisel gıdalara göre daha fazla sindirilebilir orana sahip olmakla birlikte, daha fazla biyolojik değere sahiptir. Bazı gıdaların biyolojik değerleri ve sindirim oranları görülmektedir.

GIDA BİYOLOJİK DEĞER* SİNDİRİM ORANI**
YUMURTA 100 97
SÜT 93 97
TAVUK ETİ 76 97
BALIK ETİ 75 97
SIĞIR ETİ 75 97
TAHILLAR 72 75

 

*Biyolojik Değer (BD): Alınan besin kaynağının yüzde kaç oranında faydalanıldığını ifade eden ölçüdür.

**Sindirim Oranı: Alınan gıdaların sindirilen miktarının yüzde olarak gösterilmesidir.

İnsanların sağlıklı yaşamları için hayvansal gıdalar ile beslenmesi önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için; günlük ihtiyaç olan besin ögelerinin düzenli olarak alınması ve bu gıdaların aşırı olmamak kaydı ile hayvansal gıdalardan oluşması gerekmektedir.


Paylaş

*