Hayvancılık Hibe Destekleri

Güneydoğu ve doğu illerinde sığır yetiştiriciliği teşviki için, hayvancılık hibe destekleri açıklanmıştır. 2013 ile 2015 yılları arasında uygulanacak hayvancılık hibe destekleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Resmi Gazetede yayınlanan tebliğine göre; Güneydoğu illeri için süt inekçiliği projeleri için destek verileceği, doğu illerinde ise etçi sığır ırkı yetiştiricileri bu hibelerden yararlanacağı bildirilmektedir.

Süt inekçiliği ve etçi damızlık sığır ırkı yetiştiriciliği yapacakların yararlanacağı hibe şartları ile alabilecekleri hibe oranları yaptıkları iş kollarına göre aşağıda belirtilmiştir.

Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, damızlık gebe düve alımı, sütçü ve kombine ırklarla kurulacak işletmelerde sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımını birlikte gerçekleştiren yatırımcılara destekleme ödemesi yapılır. Başvuru öncesinde işletmesinde destekleme konularındaki bir veya iki yatırımı olup da sadece eksik kalan bir veya iki yatırımı için başvurusu onaylanan ve yatırımını gerçekleştiren yatırımcılar da desteklemeden yararlandırılırlar. Ancak, etçi ırklarla damızlık işletmesi kuranlar sabit süt sağım ünitesi ve soğutma tankı alımı desteğinden yararlandırılmaz.

Tebliğin tam detayını görmek için tıklayınız.

Bu Tebliğ kapsamında damızlık amaçlı sığır işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarda hibe desteği uygulanır:

a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın gerçekleşme tutarının % 30’u oranında hibe desteği uygulanır ve sadece yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahırları kapsar.

b) Projede yer alan hayvan alımı yatırımı konusunda, hayvan alım tutarının % 40’ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece alınacak damızlık gebe düve alımını kapsar.

c) Projede yer alan makine alımı yatırımı konusunda, tutarının % 40’ı oranında hibe desteği uygulanır ve sadece sütçü ve kombine ırklarla kurulan işletmelerdeki süt sağım ünitesi ve/veya soğutma tankı alımını kapsar.

Hayvancılık hibe desteklerinden yararlanacak İller için tıklayınız.

Hayvancılık hibe destekleri, Gap ve Dap kapsamı ile burada istenilen hayvancılık iş kollarına yapılacağı tebliğde açık olarak belirtilmektedir.


Paylaş

*