Damızlık Düve Kredisi Şartları

Devlet destekli hayvancılık kredisi kapsamında damızlık düve kredisi şartları Ziraat Bankası tarafından açıklanmıştır. Damızlık düve yetiştiriciliği yapacak özel ve tüzel kişiler bu krediden yararlanıp, işletme kredisi ve yatırım kredisi kullanabilecekler.

Ziraat Bankasının aşağıdaki açıklamasına göre damızlık düve yetiştiriciliği kredisi kullanacaklar belirtilen sayıda ve yaşta dişi dana alımı ile yatırım ve işletme kredisi kullanacaklardır.

Ziraat Bankasının Damızlık düve kredisi şartları aynen şöyledir;

“50 baş ve üzeri kapasitelerle işletme kurmak ve/veya mevcut hayvan sayınızı 50 baş ve üzerine çıkarmak isteyen üreticilerimize;

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş), Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı 7-15 aylık dişi danaların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı, damızlık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla yatırım kredisi,

Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve diğer işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla işletme kredisi,

ürünlerimiz sunulmaktadır.”

Damızlık düve yetiştiriciliği kredisi başvurusunda gereken evraklar için TIKLAYINIZ.

Damızlık düve kredisi şartları çerçevesinde hayvancılık kredisi kullanacaklar, devlet destekli hayvancılık kredisi olarak damızlık düve yetiştiriciliği kredisi kullanabileceklerdir. Hayvancılık kredisi kullanmaya uygun durumu bulunanlar Ziraat Bankası veya Tarım kredi kooperatifi Müdürlükleri şubelerine hayvancılık kredisi için başvuruda bulunabilirler.


Paylaş

*