2017 Tarımsal Desteklemeler

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar resmi gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre tarım ve hayvancılıkta önemli değişiklikler var.
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde; kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere; çok yıllık yem bitkilerinden yapay çayır mera ve yonca için 4 yıl, korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirlenen miktarlarda destekleme ödemesi yapılacak,
Sıra No. Yem Bitkileri Üretim Desteği ₺/da-yıl
1                Yonca (kuru) 40 ₺/da-yıl
2                Yonca (sulu), Korunga 60 ₺/da-yıl
3               Tek Yıllıklar, Silajlık Tek Yıllıklar, Silajlık Mısır (kuru) 40 ₺/da
4               Yapay Çayır Mera 60 ₺/da-yıl
5               Silajlık Mısır (sulu) 90 ₺/da

• Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2017 yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için yem bitkisi desteği ilave % 50 destek ödenecek.
Buzağı / Malak /Manda Desteği; Programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağılara 350,00 ₺, malaklara 150,00 ₺, soykütüğüne kayıtlı buzağılara 500,00 ₺, soykütüğüne kayıtlı malaklara 400,00 ₺, yurtiçinde üretilen ve döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış bığaların buzağıları ile Bakanlıktan izinli olarak üretilen embriyolardan doğan buzağılara ilave 50,00 ₺ ödenmesine, anaç mandalara 250,00 ₺, soykütüğüne kayıtlı anaç mandalara 400,00 ₺, Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerde (Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat) buzağı ve malaklara 200,00 ₺ ilave destek ödenecek.
• Üretmiş olduğu çiğ sütü 17/12/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşletmelerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, koyun, ve keçi sütü, ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.


Paylaş

*