Yapı Kredi Bankasından Tarımsal Üretim Kredisi

Tarım Üreticisini desteklemek amacı ile Yapı Kredi Bankasından tarımsal üretim kredisi verilmektedir. Bununla ilgili bilgilendirme yazı metnidir.


Garanti Bankasından Tarım Kredisi

Tarım Sektör Paketi kapsamında Garanti Bankasından tarım kredisi verilmektedir. Özel bankalardan Garanti Bankası tarım kredileri ile tarım sektörüne destek vermektedir.


Koruma Amaçlı Hayvancılık Destekleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yayınlamış olduğu bir tebliğle, koruma amaçlı hayvancılık destekleme yapılacağı açıklanmıştır.


Kanatlı Sektörü Kredisi

Kanatlı sektörü kredisi (Tavukçuluk kredileri) için iki ayrı iş kolu olarak kredi kullanımı getirilmiştir. Bakanlığın tebliğine göre;

Kanatlı sektörü kredisi olarak kullanılacak devlet destekli kredi için etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi, kaz, ördek, bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.500 adet


Hayvancılık Desteklemeleri Bakanlar Kurulu Kararı

 2013 hayvancılık desteklemeleri Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hayvancılık desteklemeleri

MADDE 4- (1) 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemi (Türkvet) ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 12 ncimaddesinde belirtilen… Hayvancılık Desteklemeleri Bakanlar Kurulu Kararı


2013 Hayvancılık Desteklemeleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 hayvancılık desteklemeleri rakamlarını açıklamıştır. Hayvan başına ödenecek yıllık TL/baş ile diğer hayvan ürünlerine ödenecek; buzağı desteği, süt primi, su ürünleri destekleri, arı kovanı desteği, suni tohumlama desteği, tiftik üretim primi, ipek böceği destekleme primi yıllık ödenecek TL aşağıda tabloda çıkarılmıştır.

Ayrıca tabloda 2013 hayvancılık destekleme rakamlarında yem bitkileri için ödenecek yem bitkisi ekenlere dekar başına ödenecek primlerde verilmiştir.

HAYVANCILIK


Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kredisi

2013 hayvancılık kredileri kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği kredisi kullandırılacaktır. Devlet destekli faiz indirimli kullandırılacak bu hayvancılık iş kolu kredisi için yatırım dönemi için kullandırılacak kredi için % 100 faiz indirimi uygulanacaktır. İşletme dönemi için kullanılacak kredi için ise % 50 faiz indirimi uygulanacaktır.

Su ürünleri yetiştiriciliği kredisi kullanmak isteyenler yatırım dönemi ve işletme dönemi için kullanabilecekleri kredi üst limiti 5.000.000 TL


2013 Arıcılık Kredisi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yayınlamış olduğu tebliğle, 2013 arıcılık kredisi kullanma şartları belirlenmiştir. 50 adet ve daha fazla kovan için kullandırılacak olan arıcılık kredisi hem yatırım dönemi için kullanılabilecek, hem işletme dönemi için kullanılabilecektir.

2013 arıcılık kredisi; yatırım dönemi için kullanılacak kredi % 50 indirimlidir. Yine işletme kredisi olarak kullanılacak kredi de % 50 indirimli olacaktır. En az 50 kovan


Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kredisi

2013 hayvancılık kredisi kapsamında, faiz indirimli büyükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisi verilmektedir. Bu hayvancılık iş kolunda kültür ırkı ve melezi hayvanların yetiştirilmesi için kredi kullandırılmaktadır. Herhangi bir sığır ırkı şartı yoktur. Bu hayvancılık iş kolunda kullandırılan yatırım dönemi kredisi için faiz indirimi % 50, işletme dönemi için verilecek krediler için ise % 25 faiz indirimi uygulanmaktadır.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisi en az


Küçükbaş Hayvan Besiciliği Kredisi

2013 küçükbaş hayvan besiciliği kredisi faizi, yatırım dönemi için % 100 işletme dönemi için % 50 indirimlidir. En az 100 baş ve üzeri küçükbaş hayvan için kullandırılacak küçükbaş hayvan besiciliği kredisi üst limiti ise 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Küçükbaş hayvan besiciliği kredisi için koyun ve keçi ırkı aranmamaktadır.

Küçükbaş hayvan besiciliği kredisi yatırım dönemi ve işletme