2017 Malak ve Manda Desteği

2017 malak ve manda desteği, Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Malak ve manda desteği verilecek ilave destekler ve verilecek illerde gazetede yayınlanarak hangi illere verileceği belirtilmiştir.

Buzağı / Malak /Manda Desteği; Programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağılara 350,00 ₺, malaklara 150,00 ₺, soykütüğüne kayıtlı buzağılara 500,00 ₺, soykütüğüne kayıtlı malaklara 400,00 ₺, yurtiçinde üretilen ve döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış bığaların buzağıları ile Bakanlıktan izinli olarak… 2017 Malak ve Manda Desteği


2017 Buzağı Desteği

2017 buzağı desteği alacak iller ve verilecek miktarlar Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarım Bakanlığı tarafından yapılacak buzağı desteği TL olarak aşağıdaki belirtilen şekilde olacaktır.

Buzağı / Malak /Manda Desteği; Programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağılara 350,00 ₺, malaklara 150,00 ₺, soy kütüğüne kayıtlı buzağılara 500,00 ₺, soy kütüğüne kayıtlı malaklara 400,00 ₺, yurt içinde üretilen ve döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağıları ile Bakanlıktan… 2017 Buzağı Desteği


2017 Tarımsal Desteklemeler

2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar resmi gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Karara göre tarım ve hayvancılıkta önemli değişiklikler var.
Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde; kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere; çok yıllık yem bitkilerinden yapay çayır mera ve yonca için 4 yıl, korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar… 2017 Tarımsal Desteklemeler


Yapı Kredi Bankasından Tarımsal Üretim Kredisi

Tarım Üreticisini desteklemek amacı ile Yapı Kredi Bankasından tarımsal üretim kredisi verilmektedir. Bununla ilgili bilgilendirme yazı metnidir.


Garanti Bankasından Tarım Kredisi

Tarım Sektör Paketi kapsamında Garanti Bankasından tarım kredisi verilmektedir. Özel bankalardan Garanti Bankası tarım kredileri ile tarım sektörüne destek vermektedir.


Koruma Amaçlı Hayvancılık Destekleme

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yayınlamış olduğu bir tebliğle, koruma amaçlı hayvancılık destekleme yapılacağı açıklanmıştır.


Kanatlı Sektörü Kredisi

Kanatlı sektörü kredisi (Tavukçuluk kredileri) için iki ayrı iş kolu olarak kredi kullanımı getirilmiştir. Bakanlığın tebliğine göre;

Kanatlı sektörü kredisi olarak kullanılacak devlet destekli kredi için etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi, kaz, ördek, bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.500 adet


Hayvancılık Desteklemeleri Bakanlar Kurulu Kararı

 2013 hayvancılık desteklemeleri Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hayvancılık desteklemeleri

MADDE 4- (1) 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde Hayvan Kayıt Sistemi (Türkvet) ve Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 12 ncimaddesinde belirtilen… Hayvancılık Desteklemeleri Bakanlar Kurulu Kararı


2013 Hayvancılık Desteklemeleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 hayvancılık desteklemeleri rakamlarını açıklamıştır. Hayvan başına ödenecek yıllık TL/baş ile diğer hayvan ürünlerine ödenecek; buzağı desteği, süt primi, su ürünleri destekleri, arı kovanı desteği, suni tohumlama desteği, tiftik üretim primi, ipek böceği destekleme primi yıllık ödenecek TL aşağıda tabloda çıkarılmıştır.

Ayrıca tabloda 2013 hayvancılık destekleme rakamlarında yem bitkileri için ödenecek yem bitkisi ekenlere dekar başına ödenecek primlerde verilmiştir.

HAYVANCILIK


Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kredisi

2013 hayvancılık kredileri kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği kredisi kullandırılacaktır. Devlet destekli faiz indirimli kullandırılacak bu hayvancılık iş kolu kredisi için yatırım dönemi için kullandırılacak kredi için % 100 faiz indirimi uygulanacaktır. İşletme dönemi için kullanılacak kredi için ise % 50 faiz indirimi uygulanacaktır.

Su ürünleri yetiştiriciliği kredisi kullanmak isteyenler yatırım dönemi ve işletme dönemi için kullanabilecekleri kredi üst limiti 5.000.000 TL