Süt İnekleri Yem Rasyonu

Süt inekçiliği yapan işletmeler, süt inekleri yem rasyonu yaptırmaları gerekir. Bu işletmeler yem rasyonu mutlaka yaptırıyorlardır. Küçük çapta süt hayvancılığı yapan aile işletmeleri ve bu işe yeni başlayan küçük işletmeler süt yemi rasyonu yaptıramıyorlarsa pratik olarak, süt yemi hazırlama işlemini nasıl yapmaları gerektiğini bilmeleri gerekir.

Süt ineklerinin beslenmesi önemlidir. İnek süt verimi artışı beslenmeye bağlıdır. Dolayısıyla yapılan hayvancılık beslenme koşullarına bağlı olarak, karlı olması ön koşul dur.

Süt yemi hazırlama işlemi yapılırken, ilk önce ne kadar yem hazırlama işlemi yapacağınıza karar vermelisiniz. Günlük bir inek ne kadar yem yer bunun bilinmesi gerekmektedir. Süt yemi hazırlama işlemini ona göre yapmalısınız.

Buna kısa örnekler verelim.

              GÜNLÜK BİR İNEK NE KADAR YEM YER
C.Ağırlık Süt Verimi Kuru Ot Mısır Silajı Süt Yemi
Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
500 15 5 16 5,5
550 15 5 17 6
550 20 5 18 7,5
600 25 5 19 8,5
600 30 6 18 9,5
650 35 6 19 10,5
  • Kuru Ot: Süt inekleri için kuru ot kaliteli kuru ot olmalıdır. 25 kg. ve üzeri süt verimine sahip ineklerde kuru ot olarak, en az 2 kg yonca tavsiye edilir. Geri kalan kısmı diğer kuru otlardan olabilir.
  • Mısır Silajı: Bilindiği şekilde hayvanın ihtiyacına göre verilmelidir.
  • Süt Yemi: Yukarıda belirtilen süt yemi fabrika süt yemi olarak geçmektedir. Süt ineklerine verilecek fabrika süt yemi 20 kg süt veren inekler için % 16 protein 2.650 enerji, 20 kg üzerinde süt verimi olan süt ineklerine ise % 16 protein 2.700 enerjili yem verilmesi tavsiye edilir.

Süt yemi hazırlama ve diğer yemleri hazırlama işlemi eğer imkanınız var ise yem hazırlama makinaları ile yapılması tavsiye edilir. Yemin homojen karıştırılması şarttır. Süt inekleri, homojen karışım yapılmış yemlerden daha çok istifade ederek verim artışı sağlayabilir.

Yemleme Gruplarına Ayırma İşlemi:

Değişken süt verimleri olan hayvanlar;

20 kg süt veren inekler(17 – 23 kg. süt verenler),

25 kg süt veren inekler(23 – 28 kg süt verenler),

30 kg süt veren inekler (28 – 33 kg. süt verenler) olarak gruplara ayırarak yem hazırlama işlemi yapabilirsiniz.

Süt inekleri yem rasyonu, hayvanların süt verimi için önemlidir. Sürünüzde bulunan ineklerin inek süt verimleri değişikse, mutlaka gruplara ayırarak süt yemi hazırlayınız.


Paylaş

*