Silaj – Silaj Bitkileri

Silaj, yeşil bitkilerin havasız bir yerde fermantasyonu ile elde edilen hayvan yemlerine denir. Yetiştiriciler tarafından ot turşusu veya hayvan turşusu olarakta bilinmekte ve söylenmektedir.

Silajdan sağlanan protein, fabrika yemlerinden beş kat daha ucuza mal olduğu bilinmektedir. Havyacılığın daha fazla gelişmesi yem maliyatinin düşürülmesine bağlıdır. Silajla bunu başarmak mümkündür. Bir diğer konu Ülkemizde yeşil kaba yemin kıtlığı mevcuttur. Özellikle kış aylarında hayvanların gelişimini sağlamak için yazları mevcut olan yeşil bitkilerden silaj yaparak bu eksikliği gidermek gerekir. Silaj yemde amaç, besin değerlerinden kaçınmadan daha ucuza hayvan ve ürünlerinin maliyetidir.

Silajın Özellikleri ve Faydaları:

Silaj kış aylarında hayvanlarımıza vereceğimiz yeşil kaba yem ihtiyacını karşılaması çok önemlidir. Silaj yem sarfiyatını ve işçilik maliyetini azaltır.

Silaj açılmadan uzun süre bozulmadan saklanma özelliği vardır.

Kurutulmuş yeşil otlarda besin kaybı oluşur, silajda besin kaybı oluşması söz konusu değildir.

Silaj, kurutulmuş yeşil ota göre daha az yer kaplar. Silajda yangın riski yoktur.

Silajla beslenen hayvanlar dış görünüm olarak çıplak gözle fark edilir. Tüyleri parlak ve gözleri daha canlıdır. Hayvanların iştahını arttırır. Silajla beslenen hayvanlarda et ve süt verimi daha yüksektir.

Kurutulmuş kuru otlar içerisinde hayvanlar tarafından değerlendirilemeyen bazı yeşil bitkiler, ot silaj yapıldığı zaman hayvanlar tarafından iştahla yenir. Ot silaj içerisinde bulunan bazı yabacı ot tohumları öldüğünden, gübreyle tarlaya tekrar taşınmaz.

Silaj Yapılan Silolar :

Çiftçiler veya yetiştiricilerin kendilerine uygun bir yerde hazırlayıp ekenomik olarak silaj için yaptıkları yerlere silo diyoruz.

Beton ve çelik silaj siloları olduğu gibi, ekenomik olan iki üç tarafı duvarla çevrili, beton veya toprak tabanlı hendek şeklinde silolarda olabilir.

Silolar işletmenin büyüklüğüne göre hesap yapılırken, silaj makinalarının giriş çıkışına uygun yapılmalıdır.

Silo yapılan malzeme, silaj suyunu emerek bozulmasına sebep olmamalı, içeriye hava ve su sızmasına engel olacak malzeme kullanılmasına dikkat edilmelidir. Duvar ve çukur içleri düzgün olmalıdır.

Silo tabanı topraksa, silaj yaparken torakla teması kesmek için 5 – 10 cm yüksekliğinde saman veya sap serilmelidir.

Yağmur sularından silo tabanının etkilenmemesi için silo tabanını biraz meyilli yapmakta yarar vardır. Silo ahırdan ve gübrelikten uzak olmalıdır.

Üzerleri plastikle örtülü siloların hayvanların gezebileceği yerlerden uzak olması gerekmektedir.

Silaj Bitkileri:

Silaj bitkileri; koçanlı mısır, Ayçiçeği, Lahana, Pancar Yaprağı, Buğdaygiller, Çayır otları, Mera otları, Yonca vs. gibi yeşil bitkilerden silaj yapılır.

Ülkemizde iki çeşit silaj yapımı yaygındır. Bunlar silaj bitkilerine göre şöyledir,

1 – Mısır Silajı: Koçanlı mısır taze mısır bitkisinden yapılan mısır silajı.

2 – Ot silajı: Çayır otları, mera otları, Yonca, fiğ, üçgül gibi yeşil bitkilerden yapılan ot silajı.

Hem mısır silajı hemde ot silajnın dğiğişik yapım şekilleri mevcuttur. Birincisi yukarıda bahsetmiş olduğumuz silolarda yapılmaktadır. İkincisi ise son zamanlarda ticari olarakta yaygınlaşmaya başlayan paket silaj yapılmaktadır.

Paket silaj silaj paketleme makinası ile silaj paketleme yapılır. Özel plastik torbalarda vakumlanarak yapılan paket silajın nakliyesi kolaydır. Silolarda yapılan silajın uzun mesafe nakliyesi imkansız gibidir.

Silaj yapma imkanı olmayan yetiştiriciler için silaj paketleme makinası ile yapılan paket silajlar tercih edilebilir. Paket silajın dışındaki vakumlu plastik torbalar delinmeden ve parçalanmadan nakliye yapılırsa içindeki silaj kolay kolay bozulmaz.

Silaja Katılacak Maddeler:

Silaj katkı maddeleri, süt asidi bakterilerinin çoğalması ve çalışmasını sağlayan maddelerdir. Karbonhidratça zengin olan silaj bitkilerinde silaj katkı maddeleri katılmadanda iyi bir silaj yapılabilir.

Karbonhidratça zayıf olan silaj bitkilerinde süt asidini bakterilerinin çalışmalarını hızlandırmak için silaj katkı maddeleri kullanmak gereklidir.

Silaj Katkı Maddeleri ve Katılacak Miktarları:

Melas (suda eritilerek) 10- 20 kg/ton, Buğday ve Arpa kırması 40 – 50 Kg/Ton, Kuru pancar posası 20 – 30 kg/ton, Formik Asit (Sulandırılarak) 2.2 lt/ton, Tuz NaCl 10 – 20 kg/ton,

Sılaj yapımında bu katkı maddelerinin dışında ticari firmaların çıkarmış olduğu KATKI MADDELERİ firma tariflerine göre kullanılabilir.


Paylaş

*