Sığırlarda Geviş Getirme

Geviş getirme; geviş getiren hayvanlarda sindirim özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Geviş getiren bir hayvan geviş getirme işlemine günün 8 ila 10 saatini ayırmaktadır. Hayvanlarda geviş getirme işlemi dinlenme esnasında gerçekleşir.

Geviş getiren hayvanlar ilk yemi alışta çok kısa çiğner, dinlenme döneminde tekrar ağza gelen yemi çiğneyerek küçük parçalara ayırmasına geviş getirme denir. Sığırlar geviş getiren hayvanlardandır.

Yukarıda belirtildiği gibi; bir inek günün 8 – 10 saatini geviş getirmeye ayırmaktadır.

Geviş getirme işlemi; konsantre yem ve küçük boyutlu kaba yemlerde kısa, uzun boyutlu kaba yemlerde ise uzun sürmektedir.

Sığır ilk yemi alışta çok kısa süre çiğner. Dinlenme döneminde tekrar ağza gelen yemin küçük parçalara ayrılmasını sağlar. Ayrıca tükürük salgısı ile daha kolay sindirilmesini sağlayacak şekilde yutar.

Sığırlar geviş getirme esnasında tükürük salgısı ile daha kolay sindirilmek üzere yutar. Geviş getirme esnasında tükürük salgısı ile yemin küçük parçalara ayrılması, rumen de mikroorganizmaların etki alanının genişlemesini sağlar.

Geviş getirme sırasında geğirme, sindirimi kolaylaştıran ve yardımcı olması bakımından önemlidir. Geğirme, rumendeki fazla miktarda bulunan gazın dışarı atılmasıdır. Rumende saatte 30 ila 50 litre arasında metan ve karbondioksit oluşur. Bir şekilde bunların dışarı atılması gerekir. Bu gazlar bertaraf edilmediği takdirde gaza bağlı sindirim sistemi hastalıkları meydana gelir.

Geviş getirme işleminden sonra rumenin rutin hareketleri ile rumen içeriğinin karıştırılmasında yemle mikroorganizmaların teması etkili olmaktadır.


Paylaş

*