Hayvanlarda Beslenme – Vitaminlerin Eksikliği

Hayvanlarda beslenme yapılırken, besinler, mineraller ve vitaminler dengeli verilmelidir. Besinlerin, mineral ve vitaminlerin eksikliği veya fazlalığında bazı problemler görülebilir. Onun için hayvan ve canlılarda beslenme dengeli olmalıdır.

Hayvanlarda beslenme dengeli olmaz ise besin eksikliği veya fazlalığı, mineral eksikliği veya fazlalığı, vitaminlerin eksikliği veya fazlalığı gibi durumlarda ne gibi problem yaşanır kısaca belirtmekte yarar vardır.

Besinlerin Eksikliği ve Fazlalığındaki Problemler:

Protein Eksikliği: Canlılarda beslenme esnasında alınan proteinin önemi büyüktür. Protein eksikliği canlılarda büyüme geriliğine sebep olur. Dolayısıyla da verim düşüklüğü ve maddi kayıplar yaşanabilir.

Protein Fazlalığı: Protein fazlalığı da eksikliği gibi problem olabilir. Böbrek rahatsızlıkları fazla protein birikiminden ayak hastalıkları da olabilir.

Yağ Eksikliği: Hayvanlarda beslenmede yağın önemi bütün canlı varlıklarda olduğu gibi önemlidir. Yağ eksikliği Deri döküntülerine sebebiyet verebilir. Kilo kaybı görülebilir. Maddi kayıplara sebep olabilir.

Yağ Fazlalığı: Canlılarda beslenme esnasında yağ fazlalığı dokuların aşırı yağlanması nedeni ile obezite problemleri yaşanabilir.

Lifli Besinlerin Eksikliği: Hayvanlarda sindirim sistemi bozukluklarına sebep olmaktadır. Dolayısıyla da verim kaybı yaşanır. Maddi zararlar görülebilir.

Lifli Besinlerin Fazlalığı: Sindirim sistemi bozuklukları görülebilir. Kabızlık ve sindirim sisteminde şişkinliklere sebep olabilir. Verim kaybı yaşanır.

Mineral Eksikliği ve Fazlalığındaki Problemler:

Sodyum Eksikliği: Hayvanlar için önemli minerallerden olan sodyum eksikliği, canlıların vücut sıvı dengesini sağlayamama, iştahsızlık, bitkinlik, durgunluk gibi problemlere sebep olabilir. Dolayısıyla sodyum eksikliği, verim kaybı ve maddi kayıplara neden olabilir.

Sodyum Fazlalığı: Canlılarda hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları ile damar ve dolaşım bozukluklarına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla sodyum fazlalığı verim kaybına sebep olabilir.

Kalsiyum Eksikliği: Canlılarda kalsiyum eksikliği büyümede gerileme ve kemik yapısında bozulmalara sebep olduğu gibi iştahsızlık ve bitkinliğe sebep olabilir.

Kalsiyum Fazlalığı: Bütün canlılarda iskelet bozukluklarına sebep olan kalsiyum fazlalığına dikkat edilmesi gerekir.

Fosfor Eksikliği: Kalsiyum eksikliği ile yaşanan problemlere burada da rastlanır.

Fosfor Fazlalığı: Kalsiyum fazlalığı ile yaşanan problemler fosfor fazlalığında yaşanır. Esasında canlı bünyesinde kalsiyum fosfor dengesi iyi sağlanması gereklidir.

Magnezyum Eksikliği: Hayvan beslenmesinde magnezyumun önemli bir yeri vardır. Magnezyum eksikliği hayvanlarda iştahsızlık, büyüme geriliği ve kas dokusunun bozulmasına sebep olmaktadır.

Magnezyum Fazlalığı: Canlılarda magnezyum fazlalığı böbrek ve idrar yolları problemlerine sebep olmaktadır.

Vitaminlerin Eksikliği ve Fazlalığındaki Problemler:

Vitaminlerin Eksikliği: Bütün canlı beslenmesinde vitaminlerin çok büyük önemi vardır. Vitaminler birçok gıdadan alındığı gibi dışarıdan takviye olarak ta alınabilmektedir. Vitaminlerin eksikliği esnasında dışarıdan gerekli vitaminleri almakta veya kullanmakta yarar vardır. Vitaminlerin eksikliği, iştahsızlık, büyümede gerileme, ayak hastalıları, göz problemleri, sindirim bozuklukları ve dolaşım bozukluklarına sebebiyet vermektedir.

Vitaminlerin Fazlalığı: Vitaminlerin eksikliği kadar vitaminlerin fazlalığı da problem çıkarabilir. Vitaminlerin fazlalığı iskelet bozukluklarına sebebiyet verdiği gibi D vitaminin fazlalığı kalsiyum dengesini bozacağından kalsiyumla ilgili problemler yaşanabilir.

Hayvanlarda beslenme, besin maddeleri, mineraller ve vitaminler dengeli verilmesi gereklidir. Besin maddeleri, mineral ve vitaminlerin dengesiz alınması hayvanlarda verim kaybına sebep olacağından, maddi kayıplarda oluşacaktır. Onun için hayvanları dengeli beslemek gerekmektedir


Paylaş

*