Hayvanlarda Dışkı Çıkarma

Hayvanlarda dışkı çıkarma, insanlarda olduğu gibi doğal bir gereksinimdir. Alınan gıdaların vücuda gerekli olmayan kısmının dışarı atılması işlemine dışkı çıkarma diyoruz. Dışkı çıkarma işlemi, insan ve hayvanlarda sindirim sisteminin her canlıya özgü anatomik yapısı ile gerçekleşmektedir.

İnsanlarda ve hayvanlarda dışkı çıkarma sırasında önemli bir püf noktası vardır. Nefes alırken mi, yoksa nefes verirken mi dışkı çıkarma işlemi yapılır? Anatomi kitaplarında yazdığına göre nefes alırken dışkılama işleminin olduğu belirtilmektedir… Hayvanlarda Dışkı Çıkarma


Canlılarda Su Tüketimi

Canlıların açlığa ve susuzluğa dayanma güçleri sınırlı olup, canlılarda su tüketimi önemlidir. Açlığa 7 – 8 gün dayanabilen canlı susuz kalmaya ancak bu sürenin yarısı kadardır. Yani 3 – 4 gün ancak dayanabilir. Vücut yapısının % 65 – 70’i sudur. Canlı vücudundan suyun % 10’u eksilirse yaşaması tehlikeye girer, % 20’sinin kaybı ise ölüme neden olur.

Suyun en önemli özelliği; içerisinde tuz, şeker gibi bazı maddeleri çözmesidir. Canlıların vücut… Canlılarda Su Tüketimi


Düzenleyici Besinler

Düzenleyici Besinler

Canlı vücudunun canlılığını devam ettirdiği sürece, çeşitli yaşamsal olayların düzenli bir şekilde devam etmesi gerekir. Düzenleyici besinler canlı vücudundaki yaşamsal olayları düzenlemekten sorumludur. Düzenleyici maddeler su, madensel tuzlar ve vitaminlerdir. Yapı maddesi olarak görev yapan su, canlı vücudunda düzenleyici olarak da görev yapar.

Vitaminler

Canlıların sağlıklı yaşamları besinlerin içinde yeterince vitamin bulunmasına bağlıdır. Vitamin eksikliği, insanda ve hayvanlarda önemli hastalıklara neden olur.

Vitaminler her… Düzenleyici Besinler


Sığırlarda Geviş Getirme

Geviş getirme; geviş getiren hayvanlarda sindirim özelliklerinden birini oluşturmaktadır. Geviş getiren bir hayvan geviş getirme işlemine günün 8 ila 10 saatini ayırmaktadır. Hayvanlarda geviş getirme işlemi dinlenme esnasında gerçekleşir.

Geviş getiren hayvanlar ilk yemi alışta çok kısa çiğner, dinlenme döneminde tekrar ağza gelen yemi çiğneyerek küçük parçalara ayırmasına geviş getirme denir. Sığırlar geviş getiren hayvanlardandır.

Yukarıda belirtildiği gibi; bir inek günün 8 – 10 saatini geviş getirmeye ayırmaktadır… Sığırlarda Geviş Getirme


İnek Ne Yer Ne İçer?

Süt inek yetiştiriciliğinde inek ne yer ne içer? Yaşam payı olarak tüketmesi gereken yem ile su miktarları hakkında kıza özet şeklinde bilgilendirme yazısıdır.


Erkek Dana ve Dişi Dana Beslenmesi

Merada Damızlık Düve

Erkek dana ve dişi dana beslenmesi önemlidir. Damızlık düve olacak dişi danalar amacına uygun olarak beslenmesi yapılmalıdır. Bunun yanı sıra işletmenizde besi yapacaksanız, 6 ayını doldurmuş erkek danalar içinde besi danası nasıl beslenmesi gerekiyorsa ona göre uygulama yapmalısınız.


Yeni Doğan Buzağı Beslenmesi

Yeni Doğan Buzağı

Yeni doğan buzağı beslenmesi, işletmelerin karlılığı açısından önemlidir. Çünkü buzağı ölümleri ihmallikten ve buzağı beslenmesi ve bakımının tam anlamı ile yapılamadığından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yetersiz beslenen buzağı sağlıklı olmayacağından sonraki dönemlerde problem olacaktır. Onun için yeni doğan buzağı beslenmesi ve bakımı önemlidir.


Süt Veren İnek Ne Kadar Yem Yer

İnek sürüsü içerisinde bulunan, süt veren inek ne kadar yem yer, incelenip ona göre yem hazırlama işlemi yapılmalıdır. Karlı süt hayvancılığı yapmak istiyorsanız, mutlaka süt ineğinin ihtiyacı olan miktarda yemi vermelisiniz.


Süt İnekleri Yem Rasyonu

Süt inekleri yem rasyonu, hayvanların süt verimi için önemlidir. Sürünüzde bulunan ineklerin inek süt verimleri değişikse gruplara ayırarak süt yemi hazırlayınız.


İnek Doğumu Sonra Beslenmesi

İnek doğumu akabinde ilk 10 gün içinde (500 – 550 kg canlı ağırlığı olan bir inek) inek nasıl beslenir? 5 kg fabrika yemi, 7 kg mısır silajı, 4 kg kaliteli ot verilmelidir. Devam eden günlerde ineğin süt verimine göre verilecek yem arttırılmalıdır.